خودت ,باشه ,خودت باشهپاشو یه گچ وردار و رو تخته اینو بنویس و روزی 2000 بار تکرارش کن :

سرت تو کار خودت باشه :/

از داستان زندگی خودت لذت ببر :0

سرت تو کار خودت باشه :/

هیچ وخت به دیگری حسادت نکن :0

سرت تو کار خودت باشه :/

همیشه فاصله ت رو با همه حفظ کن :0

سرت تو کار خودت باشه :/

برای رسیدن به چیزی ک میخای تلاش کن یا بی خیالش شو :0

سرتم تو کار خودت باشه :/

منبع اصلی مطلب :
برچسب ها : خودت ,باشه ,خودت باشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گچ مغز